BMC Kampen

Afspraak en informatie

Voor het maken of wijzigen van een afspraak
kunt u direct contact opnemen met
BMC Kampen, tel. 06 - 23 625 450 of met de
centrale administratie tel. 043 - 45 00 669.

Door mijn lidmaatschap van het NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen) en VBAG ( Vereniging ter Bevordering Alternatieve Geneeeswijze) worden de neurofeedback behandelingen bij het Biometrisch Centrum Kampen door een aantal ziektekostenverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed.


Meer informatie vindt u ook op www.neurofeedback-kampen.nl

jongen_boeken_3

Voor wie?

Klachten die met neurofeedback goed te behandelen zijn, zijn o.a.:

• Aandacht- en concentratiestoornissen
• Angst/onzekerheid
• Beroerte/CVA
• Burn-out

man_druk


• Depressie
• Ontwikkelingsstoornissen (o.a. ADHD,
Autisme, Tourette syndroom)
• Hoofdpijn/Migraine
• Slaapproblemen
• Stress, overspannenheid
• Vermoeidheid/CVS
• Whiplash

Ook kan neurofeedback worden ingezet ter verbetering van prestaties op school, sport
en het werk.

Welkom bij BMC Kampen

neuraal_netwerkHet Biometrisch Centrum, afgekort BMC, houdt zich bezig met het meten en trainen van hersenactiviteit. Dit noemen we neurofeedback. Veel psychische en lichamelijke klachten gaan gepaard met afwijkende hersenactiviteit. Neurofeedback is een trainingsmethode waarbij afwijkende hersenactiviteit verbeterd kan worden. Hierdoor kunnen klachten afnemen of zelfs verdwijnen.

Voordat met neurofeedback begonnen kan worden, wordt eerst een (Q)EEG meting (kwantitatief elektro-encefalogram) uitgevoerd. Er worden elektrodes op het hoofd aangebracht die de elektrische activiteit van de hersenen meten. De hersenactiviteit wordt gedurende verschillende condities gemeten. De neurofeedback therapeut beoordeelt uw hersenactiviteit. Indien er sprake is van afwijkende hersenactiviteit kan het BMC dit behandelen met neurofeedback. U krijgt feedback over uw eigen hersenactiviteit en kunt zo leren om uw eigen hersenactiviteit te beïnvloeden.